ŹRÓDŁO KŁOPOTÓW

Źródłem tych kłopotów jest fakt, że w omawianych dokumentach bardzo często — zwłaszcza w wypowiedziach odnoszących się do charakteru przekazów artystycznych i informacyjnych — operuje się powtórzeniami, co do których nie wiemy, w jakim stopniu pełnią wyłącznie funkcje orna- mentacyjne, w jakim zaś powiększają zasób przekazywanej informacji. Rozróżnienie to nie jest precyzyjne, jednak w analizie tego rodzaju materia­łów nie można się bez niego obyć. Dzieląc cytowane fragmenty na jednostki analityczne, założyłem, że o     pojawieniu się powtórzeń zadecydowały względy ornamentacyjne. Dlatego oba fragmenty podzieliłem odpowiednio na cztery i siedem jed­nostek analitycznych. Rzecz jasna, podział taki jest w jakimś stopniu dowol­ny. Każdy inny miałby jednak podobne wady. Analizując dokumenty, wy­znawałem więc zasadę, że należy liczyć jako odrębną wypowiedź tylko te fragmenty, które wyraźnie stanowią pewną całość. W sytuacjach wątpliwych wyodrębniałem minimalną liczbę wypowiedzi. W konsekwencji mogłem więc zaniżyć liczbę wypowiedzi, zwłaszcza dotyczących treści przekazów. Tutaj bowiem trudności, o których mowa, były największe.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!