ZAWARTE POSTULATY

Postulaty zawarte w analizowanych programach formułowane są kon­kretnie. Niewielki ich odsetek odnosi się do całej kultury. Najczęściej kieruje się je pod adresem przekazów artystycznych i informacyjnych, otoczenia wywierającego wpływ na kulturę, stanu bazy materialnej, środo­wisk twórczych, działalności instytucji kulturalnych i dostaw urządzeń kulturalnych na rynek. W centrum uwagi znajduje się zatem kształt prze­kazów artystycznych i informacyjnych oraz oddziaływanie otoczenia na kulturę. Autorzy koncentrują się na ideologicznych aspektach kultury oraz na uwarunkowaniach pozakulturowych. Giną w postulatach czynniki dynamizujące bądź blokujące rozwój kultury od wewnątrz. Na przykład: do materialnej bazy kultury odnosi się prawie 15% postulatów, a do pra­cowników instytucji kulturalnych — zaledwie 2%, do przekazów artystycz­nych— 30% postulatów, a do środowisk twórczych — niespełna 10%, do wpływu otoczenia na kulturę odnosi się ponad 20% postulatów, a do wpływu kultury na otoczenie — zaledwie 1,4%.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!