W PIERWSZEJ GRUPIE

%. W pierwszej grupie zjazdów, tj. preferujących szybszy wzrost inwestycji niż dochodu narodowego, rzadziej pojawiały się wypowiedzi konstatujące, tzn. dotyczące funkcji i czynników wpływających, natomiast częściej — wy­powiedzi postulujące. Wynika stąd, że mniej uwagi poświęcono przesłan­kom polityki kulturalnej, a więcej — projektowaniu docelowego stanu kultury. Określano, co trzeba robić, mniej interesując się powodami, dla których należy robić tak a nie inaczej. Zjazdy zaliczane do drugiej grupy w większym stopniu koncentrowały się na analizie funkcji i uwarunkowań oraz ocenie stanu kultury. To zróżnicowanie analizy i projekcji może mieć pewne znaczenie dla zrozumienia ekspansji inwestycyjnej. Można domnie­mywać, że owa postawa projektująca właściwa jest nie tylko wypowie­dziom odnoszącym się do kultury, że — w przypadku rozszerzenia pola obserwacji — można byłoby ją odnaleźć także w wypowiedziach odno­szących się m.in. do gospodarki.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!