W MNIEJSZYM STOPNIU

W mniejszym stopniu są one funkcją realnej wiel­kości dochodu narodowego. W mniejszym stopniu niż spożycie indywidu­alne i przyrost środków obrotowych podlegają one skutkom słabszej i   większej niż założono w planie dynamiki dochodu narodowego. Może się zdarzać, że w tych latach, w których — z jakichś innych względów — do­chód rósł szybciej, zwiększał się także udział przyrostu środków obrotowych i   spożycia indywidualnego, w tych zaś — w których z podobnych przyczyn dynamika dochodu słabła — zmniejszał się ich udział. W tym zatem sensie dynamika dochodu mogła wpływać na jego strukturę.Czy wyklucza to jednak zależność odwrotną? Wydaje się, że nie. Jeśli bowiem z jakichś powodów słabnie dynamika dochodu narodowego, to następstwem tego powinna być słabsza dynamika wszystkich jego składni­ków. Jeśli natomiast wahaniom podlegają przede wszystkim dwa składniki, a niekiedy — jak działo się to w latach siedemdziesiątych — tylko jeden składnik (przyrost środków obrotowych i rezerw), to z dużym prawdopodo­bieństwem można twierdzić, że pojawi się zależność odwrotna, tzn. że struktura dochodu narodowego zacznie wpływać na jego dynamikę.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!