W KRÓTKIM CZASIE

Nie ulega zatem wątpliwości, że w krótkim czasie nie można radykalnie zmienić struktury dochodu narodowego. Można natomiast wyraźnie okre­ślić punkty docelowe i zmierzać do nich najkrótszą drogą. Widziałbym dwa punkty orientacyjne: wyższy udział przyrostu środków obrotowych w akumulacji brutto, tak, by osiągnąć przynajmniej stan z początku lat pięćdziesiątych (tzn. 35—40%) oraz wyższy udział spożycia indywidual­nego i inwestycji nieprodukcyjnych w spożyciu. Dotychczasowych rozważań nie należy rozumieć w ten sposób, że sfor­mułujemy tu jakąś czarodziejską receptę na polski kryzys. Obracamy się w kręgu danych, które mogą być pod wieloma względami zawodne. Odno­si się to także do wartości poznawczej liczb publikowanych przez GUS. Pisał na ten temat L. Zienkowski. 

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!