STRUKTURA POSTULATÓW

Gdyby wreszcie założyć, że system istnieje nie po to, aby istnieć, lecz po to, by pełnić określone funkcje w stosunku do otoczenia, to na podstawie analizy postulatów można dojść do wniosku, że założenie to nie jest wpisane w treść programu. Świadczy o tym mała liczba wypowiedzi dotyczących funkcjonowania instytucji kulturalnych, efektów tego funkcjonowania oraz wpływu kultury na otoczenie. Struktura postulatów wskazuje więc na dwojakiego rodzaju niedostatki programu polityki kulturalnej, formułowanego na zjazdach. Z jednej strony tkwią one w niedostatecznie wyraźnym eksplikowaniu celów, dla których tworzy się potencjał kultury, z drugiej — w nierównomiernym zaintere­sowaniu poszczególnymi składnikami tego potencjału, w nadmiernym eksponowaniu treści przekazów artystycznych i informacyjnych, a niedoce­nianiu twórców i pracowników kultury. Mamy tu zatem do czynienia z kulturą zawieszoną w próżni społecznej, a równocześnie z kulturą o wyra­źnie zdeformowanych proporcjach.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!