SPÓJNOŚĆ DYREKTYW

Nie należy zwiększać stopy spożycia. Trzeba natomiast zmienić jego strukturę, tzn. zwiększyć udział spożycia indywidualnego i inwestycji nie­produkcyjnych, a zmniejszyć udział spożycia zbiorowego. Inwestycje nieprodukcyjne w coraz większym stopniu należy finansować z środków ludności, a nie z funduszy społecznych.Dyrektywy te są wewnętrznie spójne. Gospodarka nasza dysponuje o- gromną ilością słabo wykorzystywanych środków trwałych. Aby je wyko­rzystać, niezbędny jest dopływ coraz większej ilości środków obrotowych. Z analizy danych za lata siedemdziesiąte wynika, że środków tych potrzeba tak dużo, że nie można sfinansować ich wyłącznie z akumulacji. Dlatego warunkiem pełnego wykorzystania mocy wytwórczych staje się ogranicze­nie spożycia. Trzeba od razu powiedzieć, że konieczność ta jest następstwem błędnej polityki gospodarczej w przeszłości, kiedy to rozbudowywano moce wytwórcze, nie troszcząc się o równoczesny wzrost środków obrotowych i   rezerw.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!