PRZY INNEJ POLITYCE

Przy innej polityce makroekonomicznej nie znaleźlibyśmy się w tak trudnym położeniu. Analiza współzmienności udziału materiałów, paliw i energii w produkcie globalnym, udziału przyrostu środków obrotowych i rezerw w dochodzie narodowym podzielonym brutto (ceny z 1977) oraz dynamiki dochodu na­rodowego wytworzonego brutto wskazują, że najwyższą dynamikę dochodu narodowego notujemy w tych latach, w których niska materiałochłonność produktu globalnego i dochodu narodowego spotyka się z wysokim udzia­łem przyrostu środków obrotowych w dochodzie narodowym podzielonym brutto. Najwolniej dochód rośnie wówczas, gdy wysokiej materiałochłon­ności towarzyszy niski udział przyrostu środków obrotowych.Lata siedemdziesiąte szczególnie plastycznie ilustrują tę współzmienność. W pierwszej połowie notujemy względnie niskie wskaźniki materiałochłon­ności oraz jedne z najwyższych wskaźniki przyrostu środków obrotowych. W drugiej połowie w obu tych dziedzinach następuje gwałtowne pogorsze­nie. Pierwsza połowa to okres bardzo szybkiego wzrostu dochodu narodo­wego, w drugiej połowie dochód narodowy maleje.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!