PRZEPROWADZONE OBLICZENIA

Przeprowadzone obliczenia, każą przypuszczać, że po roku 1950 w warunkach polskich funkcję taką spełniał przyrost środków obrotowych. Można na tej podsta­wie twierdzić, że w tym okresie wolniejsze tempo wzrostu dochodu narodo­wego lub regres w tej dziedzinie odnotowywaliśmy wówczas, gdy zbyt mała część akumulacji przeznaczona była na powiększanie środków obroto­wych, gdy zbyt dużą jej część przeznaczono na inwestycje produkcyjne lub spożycie.Czy konstatacjom tym można nadać sensowną interpretację ekonomicz­ną? Wydaje się, że tak. Odwołajmy się w tym celu do najprostszego przy­kładu. Popatrzmy na ten problem z prespektywy jakiegoś producenta, np. rol­nika. Powiększając gospodarstwo, stoi on w istocie przed podobnym dyle­matem. Część środków musi przeznaczyć na zakup ziemi, część — na za­kup maszyn, wybudowanie obór, stodół itp., część zaś — na zakup pasz, nawozów itp. Jeśli zbyt dużo środków przeznaczy na zakup ziemi, to nie będzie miał czym jej nawozić, a w konsekwencji zbierze małe plony. Nie będzie też miał gdzie ich przechować.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!