PROWADZONE DYSKUSJE

Można także dyskutować na temat tego, czy zastosowane tu miary zależności precyzyjnie pokazują związki występujące w gospodarce realnej. Czy współczynnik korelacji może być podstawą formułowania wniosków o  zależnościach przyczynowo-skutkowych. Na ten aspekt zwracał uwagę W. Dubla, polemizując z artykułem, który poprzedził niniejsze opraco­wanie .Warto więc przyjrzeć się tej sprawie. Jeśli zmienna x jest skorelowana w sposób istotny ze zmienną y, to można sformułować co najmniej trzy hipo­tezy na temat związków przyczynowo-skutkowych:  zmiany zmiennej x są przyczyną zmian zmiennej y,   zmiany zmiennej y są przyczyną zmian zmiennej x,    istnieją jakieś inne zmienne, których zmiany oddziaływują na zmienne x i y.Mówimy tu —- rzecz jasna — o zmiennych, które opisują powiązane ze sobą aspekty rzeczywistości. Aksjomatem jest dla mnie natomiast teza, iż struktura dochodu narodowego pozostaje w związku z jego dynamiką.Czy struktura dochodu podzielonego może wpływać na dynamikę do­chodu wytworzonego? Przypatrzmy się tezie odwrotnej: czy dynamika dochodu może wpływać na jego strukturę? Inie, i tak. Nie, bowiem w punk­cie wyjścia dochód przeznaczony do podziału nie musi być podzielony w z góry określony sposób. Teoretycznie każdy podział jest możliwy.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!