PRÓBA INTERPRETACJI

Spróbujmy zrekapitulować wszystkie wnioski, które wynikają z analizy zależności między strukturą a dynamiką dochodu narodowego. Nie należy zwiększać udziału inwestycji produkcyjnych w akumulacji, jeśli nie towarzyszyłby temu wzrost ich udziału w dochodzie narodowym. Ich wzrost w dochodzie narodowym nie jest z kolei wskazany, jeśli równo­cześnie nie rośnie udział przyrostu środków obrotowych i rezerw. Udział przyrostu środków obrotowych powinien natomiast zwiększać się nieza­leżnie od tego, jak zmienia się stopa inwestycji produkcyjnych. Przede wszystkim należy więc zwiększać udział przyrostu środków obrotowych w dochodzie narodowym. Jest to wskazane nawet wówczas, gdyby zmniej­szała się stopa inwestycji produkcyjnych. W pierwszej kolejności trzeba zatem zmieniać strukturę akumulacji (na korzyść środków obrotowych), a dopiero później zwiększać ewentualnie stopę akumulacji.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!