ODNIESIENIE DO INWESTYCJI

Niezależnie od tego chciałem zbadać, w jakim stopniu wpływ jednego z trzech składników jest deformowany przez dwa pozostałe zarówno w odniesieniu do udziału składników w dochodzie, jak i spożyciu. Analiza danych zawartych w tablicy 10 pozwala twierdzić, że współczynniki kore­lacji całkowitej dla udziału składników spożycia w dochodzie są wyższe niż współczynniki korelacji cząstkowej. Ponadto współczynniki korelacji całko­witej dla udziału spożycia indywidualnego i zbiorowego w dochodzie są zdecydowanie wyższe od analogicznych współczynników korelacji cząstkowej. Przy czym są one ujemne. Może to świadczyć o tym, że zmiany tych składników spożycia rozpatrywane oddzielnie nie mają większego znaczenia z punktu widzenia dynamiki dochodu narodowego. Ich wpływ ujawnia się wówczas, gdy są one z sobą skorelowane. Nie odnosi się to tylko do in­westycji nieprodukcyjnych.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!