ŁĄCZNA ANALIZA

Łączna analiza obu klasyfikacji prowadzi do wniosku, że wypowiedzi o wpływie kultury na otoczenie mają niemal wyłącznie charakter konstatujący, natomiast wypowiedzi o stanie kultury —   charakter oceniający i postulatywny. Struktura wypowiedzi postula- tywnych i oceniających jest podobna, różnią się one natomiast od struk­tury wypowiedzi konstatujących. W tych ostatnich jest znacznie więcej niż przeciętnie wypowiedzi odnoszących się do wpływu kultury na otoczenie, nieco więcej niż przeciętnie — do wpływu otoczenia na kulturę oraz zna­cznie mniej niż przeciętnie — do stanu kultury.O        czym świadczą te proporcje? Świadczą one o tym, że gdy autorzy programów pozostają w sferze sformułowań konstatujących, gdy opisują relacje zachodzące między kulturą a otoczeniem, przywiązują dużą wagę do wpływu kultury na otoczenie, do jej aktywnej roli w przekształcaniu otaczającej rzeczywistości. Natomiast wówczas, gdy formułują oceny i po­stulaty, relacja ta praktycznie schodzi z pola widzenia. W tych ostatnich wypowiedziach kultura jawi się jako ważna sama przez siebie, bądź też jako przedmiot oddziaływania zewnętrznych wobec niej czynników.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!