FUNKCJE KULTURY

Będziemy zatem mówić o funkcjach kultury oraz o kształtujących ją czynnikach. Wypowiedzi oceniające podzielimy natomiast na pozytywne oraz krytyczne. Wypowiedzi o funkcjach, o czynnikach oddziałujących oraz oceny dostarczają przesłanek, na podstawie których formułowane są wnioski odnośnie do pożądanego stanu kultury, jej składników oraz ich relacji z otoczeniem. W ten sposób wiążą się one z czwartym rodzajem wypowiedzi, z których składa się program, tzn. z postulatami. W każdym programie polityki kulturalnej wyodrębniono więc cztery rodzaje wypowiedzi: o funkcjach, o czynnikach oddziałujących, oceny oraz postulaty. Poszczególne rodzaje wypowiedzi występują z niejednakową częstotliwością: najwięcej jest postulatów (51,5%), następnie ocen (29,7/G), wypowiedzi o czynnikach oddziałujących (11,1 %) oraz o funkcjach (10%). Przy zupełnym braku odniesienia do innych podobnych materiałów, trudno oceniać te proporcje. Trzeba je raczej potraktować jako punkt wyjścia analizy programu formułowanego na poszczególnych zjazdach.

Witam! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, mam nadzieje że wpis Ci się podobał i będziesz zaglądał tu częściej. Wpisy tworze z myślą o czytelnikach, aby w jak najłatwiejszy sposób przekazać Wam wiedze o biznesie. Jeśli masz jakieś pytania, bądź problemy związane z księgowością może będę mogła Ci pomóc, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zostaw komentarz na pewno się odezwę!